Weather For Caernarfon

Advertise on Welcome To Caernarfon

Share Us

Did You Know

Welsh is the oldest language in Europe dating back 4,000 years ago.

Welcome To Conwy
Advertise on Welcome To Caernarfon

Schools and Colleges

Ysgol Y Garreg

Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 770727

Ysgol Friars

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 364905
Fax: 01248 352235

Ysgol Groeslon

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830111

Ysgol Penybryn

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600375

Ysgol Crud Y Werin

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 760205

Ganllwyd Primary School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 440219

Ysgol Y Traeth

Princes Avenue, Barmouth, Gwynedd
Tel: 01341 280479

Ysgol Cefn Coch

School St, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 770291

Ysgol Bro Hedd Wyn

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 540247

Ysgol Hirael

Orme Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352182

Ysgol Bontnewydd

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673880

Ysgol Pendalar

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 672141

Llangybi Primary School

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01766 810564

Ysgol Y Garnedd

Penrhos Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352534

Ysgol Dyffryn Ardudwy Primary School

Ardudwy, Gwynedd
Tel: 01341 247294

Rhostryfan Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830727

Botwnnog Ysgol Pont Y Gof

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 730318

Ysgol Gymuned Penisarwaun

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870879

Ysgol Carmel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880881

Rhosgadfan Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830160

Ysgol Bro Lleu

Kings Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880883

Ysgol Gynradd Llandwrog

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830223

Ysgol Pentreuchaf

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 750600

Ysgol Cymerau

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 612001

Llanbedr Primary School

Llanbedr, Gwynedd
Tel: 01341 241422

Ysgol Dyffryn Ogwen

Coetmor Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600291

Ysgol Y Felinheli

Felinheli, Gwynedd
Tel: 01248 670748

Ysgol Tudweiliog

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 770669

Felinwnda

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830017

Coleg Harlech Wea

3 Bank Place, Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 515298/01766 780363

Ysgol Botwnnog

Pwllheli, Gwynedd
Tel: 01758 730220

Ysgol Waunfawr

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 650451

Ysgol Syr Hugh Owen

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673076
Fax: (01286) 674521

Ysgol Eifion Wyn

High St, Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 513286
Fax: (01766) 513286

Ysgol Y Berwyn

Ffrydan Rd, Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520259

Ysgol Rhiwlas

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352483

Ysgol Beuno Sant

Castle st, Bangor, Gwynedd
Tel: 01678 520710

Llanegryn Primary School

Tywyn, Gwynedd
Tel: 01654 710051

Ysgol Dolbadarn

Capel Coch Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870711

Ysgol Tregarth

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600735

Military Training College

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 362210

Llanllechid Primary School

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600600

Ysgol Talysarn

Coed Madog Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880885

Ysgol Bro Cynfal

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 762668

Ysgol Gynardd Maesincla

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673787

Ysgol Llanbedrog

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 740631

Ysgol Tanycastell

Harlech, Gwynedd
Tel: 01766 780454

Ysgol Glanadda

Caernarfon Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352821

Ysgol Treferthyr Primary

Criccieth, Gwynedd
Tel: 01766 522300

Rhydymain Primary School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 450636

Ysgol Uwchradd Tywyn Secondary School

Station Rd, Tywyn, Gwynedd
Tel: 01654 710256
Fax: 01654 711815

Aran Hall School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 450641/0414 796 390

Ysgol Bro Tryweryn

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520740

Ysgol Gynradd Brithdir

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 423035

Ysgol Dyffryn Dulas Corris

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01654 761622

Ysgol Gynradd Abersoch

Gwydryn Rd, Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 712764

Ysgol Llanllyfni

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880729

Ysgol Cae Top

Gwynedd
Tel: 01248 352325

Ysgol Y Gader

Arran Rd, Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 422578

Ysgol Y Gelli

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674847

Ysgol Abererch

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 613441

Ysgol Beddgelert

Caernarfon Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01766 890307

St Gerards School

Ffriddoedd Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 351656

Ysgol Edmwnd Prys

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 590348

Ysgol Maenofferen

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 831256

Ysgol Bethel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01248 670663

Canolfan Iaith

School St, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 771085

Canolfan Iaith Maesincla

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 678667

Ysgol Yre Hendre

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674332

Ysgol Llidiardau

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 760319

Ysgol Abercaseg

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600194

Ysgol Babanod

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720870

Ysgol Y Moelwyn

Wynne Rd, Blaenau Ffestiniog , Gwynedd
Tel: 01766 830435

Ysgol Cwmyglo

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870860

Hillgrove School

5 Ffriddoedd Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353568

Ysgol Tryfan

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352633

Bodfeurig Primary School

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600760

Ysgol Machreth

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 423036

Llanrug Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674905

Ysgol Gynradd Chwilog

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01766 810627

Ysgol Glan Cegin

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353097

Ysgol Llanaelhaearn

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01758 750263

Ysgol Garndolbenmaen

Garndolbenmaen, Gwynedd
Tel: 01766 530626

Ysgol Babanod Coedmawr

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352464

Ysgol Baladeulyn

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880884

Ysgol Om Edwards Primary School

Bala , Gwynedd
Tel: 01678 540242

Coleg Meirion-dwyfor

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 422827

Ysgol Foel Gron

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 740567

Ysgol Santes Helen Primary

Twthill East, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674856

Ysgol Y Parc

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 540286

Ysgol Bro Tegid

Tegid St, Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520278

Brynaerau Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 660428

Ysgol Llanystumdwy

Criccieth, Gwynedd
Tel: 01766 522961

Ysgol Gwaun Gynfi

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870687

Ysgol Bron Y Foel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880882

Ysgol Coed Menai

Treborth Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353527

Aberdovey Primary School

Aberdovey, Gwynedd
Tel: 01654 767579

Dinas Mawddwy Primary School

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01650 531321

Ysgol Y Gorlan

Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 512773

Ysgol Ardudwy

Harlech, Gwynedd
Tel: 01766 780331

Pennal Primary School

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01654 791225

Ysgol Y Clogau

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 430658

Ysgol Talsarnau

Talsarnau, Gwynedd
Tel: 01766 770768

Ysgol Y Friog Primary School

Fairbourne, Gwynedd
Tel: 01341 250521

Ysgol Edern

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720272

Ysgol Bro Plenydd

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01766 810625

Ysgol Bryncrug School

Tywyn , Gwynedd
Tel: 01654 710931

Ysgol Nefyn

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720765

Ysgol Tanygrisiau

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 830795

Ysgol Nebo

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 881273

Ysgol Sarn Bach

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 712714

Ysgol Manod

Manod Rd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 830272

Ysgol Ffridd Y Llyn

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 530373

Ysgol Llandygai

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352163

Ysgol Yr Eifl

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 660523

Ysgol Brynrefail Secondary

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 672381
Fax: 01286 672066

Content Copyright © 2019 Welcome To Caernarfon