Weather For Caernarfon

Advertise on Welcome To Caernarfon

Share Us

Did You Know

Saint David is the patron saint of Wales and is held on March 1 every year. The first day of March was chosen in rememberance of the death of Saint David

Welcome To Conwy
Advertise on Welcome To Caernarfon

Schools and Colleges

Ysgol Gymuned Penisarwaun

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870879

Ysgol Y Friog Primary School

Fairbourne, Gwynedd
Tel: 01341 250521

Ysgol Beuno Sant

Castle st, Bangor, Gwynedd
Tel: 01678 520710

Ysgol Y Gelli

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674847

Ysgol Nebo

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 881273

Aberdovey Primary School

Aberdovey, Gwynedd
Tel: 01654 767579

Ysgol Brynrefail Secondary

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 672381
Fax: 01286 672066

Ysgol Edmwnd Prys

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 590348

Ysgol Cae Top

Gwynedd
Tel: 01248 352325

Ysgol Bro Lleu

Kings Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880883

Ysgol Y Traeth

Princes Avenue, Barmouth, Gwynedd
Tel: 01341 280479

Ysgol Rhiwlas

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352483

Ysgol Waunfawr

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 650451

St Gerards School

Ffriddoedd Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 351656

Dinas Mawddwy Primary School

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01650 531321

Ysgol Yre Hendre

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674332

Ysgol Hirael

Orme Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352182

Ganllwyd Primary School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 440219

Ysgol Baladeulyn

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880884

Ysgol Tanygrisiau

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 830795

Ysgol Bro Plenydd

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01766 810625

Ysgol Talysarn

Coed Madog Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880885

Ysgol Tryfan

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352633

Ysgol Om Edwards Primary School

Bala , Gwynedd
Tel: 01678 540242

Ysgol Abererch

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 613441

Ysgol Pendalar

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 672141

Ysgol Treferthyr Primary

Criccieth, Gwynedd
Tel: 01766 522300

Ysgol Manod

Manod Rd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 830272

Rhostryfan Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830727

Ysgol Nefyn

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720765

Ysgol Llanystumdwy

Criccieth, Gwynedd
Tel: 01766 522961

Ysgol Tudweiliog

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 770669

Ysgol Dolbadarn

Capel Coch Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870711

Ysgol Y Clogau

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 430658

Ysgol Dyffryn Ogwen

Coetmor Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600291

Llanrug Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674905

Rhosgadfan Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830160

Canolfan Iaith

School St, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 771085

Ysgol Sarn Bach

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 712714

Llanbedr Primary School

Llanbedr, Gwynedd
Tel: 01341 241422

Ysgol Carmel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880881

Ysgol Y Berwyn

Ffrydan Rd, Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520259

Ysgol Babanod Coedmawr

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352464

Ysgol Gwaun Gynfi

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870687

Ysgol Botwnnog

Pwllheli, Gwynedd
Tel: 01758 730220

Ysgol Friars

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 364905
Fax: 01248 352235

Hillgrove School

5 Ffriddoedd Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353568

Ysgol Y Felinheli

Felinheli, Gwynedd
Tel: 01248 670748

Ysgol Bron Y Foel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880882

Rhydymain Primary School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 450636

Ysgol Llanaelhaearn

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01758 750263

Ysgol Ardudwy

Harlech, Gwynedd
Tel: 01766 780331

Ysgol Bro Tryweryn

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520740

Ysgol Bro Hedd Wyn

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 540247

Ysgol Gynradd Llandwrog

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830223

Ysgol Pentreuchaf

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 750600

Ysgol Dyffryn Ardudwy Primary School

Ardudwy, Gwynedd
Tel: 01341 247294

Ysgol Bethel

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01248 670663

Bodfeurig Primary School

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600760

Ysgol Glanadda

Caernarfon Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352821

Aran Hall School

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 450641/0414 796 390

Ysgol Babanod

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720870

Ysgol Abercaseg

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600194

Coleg Meirion-dwyfor

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 422827

Ysgol Y Parc

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 540286

Ysgol Cefn Coch

School St, Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 770291

Ysgol Dyffryn Dulas Corris

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01654 761622

Ysgol Santes Helen Primary

Twthill East, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 674856

Ysgol Tanycastell

Harlech, Gwynedd
Tel: 01766 780454

Canolfan Iaith Maesincla

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 678667

Llanllechid Primary School

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600600

Ysgol Tregarth

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600735

Llanegryn Primary School

Tywyn, Gwynedd
Tel: 01654 710051

Ysgol Groeslon

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830111

Ysgol Y Gorlan

Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 512773

Ysgol Bro Tegid

Tegid St, Bala, Gwynedd
Tel: 01678 520278

Ysgol Llanbedrog

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 740631

Ysgol Machreth

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 423036

Ysgol Bryncrug School

Tywyn , Gwynedd
Tel: 01654 710931

Ysgol Glan Cegin

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353097

Ysgol Coed Menai

Treborth Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 353527

Pennal Primary School

Machynlleth, Gwynedd
Tel: 01654 791225

Ysgol Llidiardau

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 760319

Ysgol Bontnewydd

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673880

Ysgol Bro Cynfal

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 762668

Felinwnda

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 830017

Ysgol Gynradd Brithdir

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 423035

Military Training College

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 362210

Ysgol Penybryn

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 600375

Ysgol Gynradd Chwilog

Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01766 810627

Ysgol Llandygai

Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352163

Ysgol Y Garnedd

Penrhos Rd, Bangor, Gwynedd
Tel: 01248 352534

Ysgol Crud Y Werin

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 760205

Ysgol Edern

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 720272

Ysgol Ffridd Y Llyn

Bala, Gwynedd
Tel: 01678 530373

Ysgol Uwchradd Tywyn Secondary School

Station Rd, Tywyn, Gwynedd
Tel: 01654 710256
Fax: 01654 711815

Ysgol Beddgelert

Caernarfon Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01766 890307

Ysgol Talsarnau

Talsarnau, Gwynedd
Tel: 01766 770768

Coleg Harlech Wea

3 Bank Place, Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 515298/01766 780363

Ysgol Y Garreg

Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Tel: 01766 770727

Llangybi Primary School

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01766 810564

Ysgol Y Moelwyn

Wynne Rd, Blaenau Ffestiniog , Gwynedd
Tel: 01766 830435

Ysgol Cwmyglo

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 870860

Ysgol Yr Eifl

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 660523

Botwnnog Ysgol Pont Y Gof

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 730318

Ysgol Llanllyfni

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 880729

Ysgol Gynradd Abersoch

Gwydryn Rd, Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 712764

Ysgol Foel Gron

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 740567

Ysgol Garndolbenmaen

Garndolbenmaen, Gwynedd
Tel: 01766 530626

Ysgol Syr Hugh Owen

Bethel Rd, Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673076
Fax: (01286) 674521

Ysgol Y Gader

Arran Rd, Dolgellau, Gwynedd
Tel: 01341 422578

Ysgol Maenofferen

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Tel: 01766 831256

Ysgol Cymerau

Pwllhel, Gwynedd
Tel: 01758 612001

Ysgol Gynardd Maesincla

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 673787

Ysgol Eifion Wyn

High St, Porthmadog , Gwynedd
Tel: 01766 513286
Fax: (01766) 513286

Brynaerau Primary School

Caernarfon, Gwynedd
Tel: 01286 660428

Content Copyright © 2020 Welcome To Caernarfon